Wisdom of Life

ค่าของข้า?

แต่งกลอนให้เป็นของขวัญครับ Merry Christmas จ้า
“ค่าของข้า?”
ค่าของข้า มีค่า สักแค่ไหน
วัดด้วยใจ ด้วยงานข้า ล้ำเลิศหนา
นี่ของข้า ข้าทำได้ พร่ำพรรณา
ความดีข้า ศูนย์กลางข้า คือข้าเอง
หากแต่จริง ค่าของข้า มีค่าหรือ?
เมื่อมองมือ ร้ายชั่ว แสนมัวหมอง
หากมองใจ ทุกนาที มุสาครอง
จิตก็พร่อง ใจก็ชั่ว เต็มตัวตน

คริสต์มาสนี้ ข้าระลึก ถึงคุณค่า

โลหิตมาก พระคุณค่า ดั่งห่าฝน
รับโทษทัณฑ์ ยอมถูกฆ่า สุดทานทน
เพื่อปลดมนต์ บาปหนา ของข้าพลัน
มิมีเพียง สักนิด เป็นของข้า
ความดีข้า งานของข้า น่าสงสาร
โลหิตหลั่ง ปลดปล่อยข้า พ้นจากมาร
ข้าบาปหนา เชื่อบาปหมด ปลดบาปไท
บาปมลาย ตายจาก หมดสิ้นฤทธิ์
ตราบาปผิด ตรวนบาปปลด มลายหาย
ค่าของข้า เกิดค่าเมื่อ ทรงวางวาย
คนบาปตาย บังเกิดใหม่ เป็นชอบธรรม

Leave a Reply