หากเราทําบาปเดิมซ้ําๆ เราสูญเสียความรอดได้ไหม

วีดีโอคลิปจ้า

Leave a Reply