Wisdom of Life

คุณเป็นลูกใคร?

ผมไม่ได้หายไปครับ แต่ชื่อ web www.graceforthai.com มันหายไป จนกระทั่งถึงบัดนี้ 6 เดือน ผมก็ยังไม่สามารถได้คืนมา มันตกเป็นของคนอื่นแล้วครับ ก็คงต้องปล่อยมันไป ก็เลยไปจดใหม่ชื่อ www.gracethai.com แล้วก็ย้ายข้อมูลมาได้สำเร็จ ต้องขอบคุณ คุณ อำนาจ ที่คอยช่วยเหลือ และโยกย้ายข้อมูลมาจาก host เดิม

หกเดือนผมก็ไม่ได้หายไปไหน ชีวิตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากครับ เรื่องงานมีวูบวาบให้ตื่นเต้นเป็นระยะๆ มีเรื่องปวดหัวที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลา

ผมมีความจริงข้อหนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง ลูกผมเป็นลูกผม เกิดมาจากผม เป็นเชื้อสายของผม ได้พระพรของผม ก็จะเป็นลูกผมวันยังค่ำ ไม่ว่าจะทำอย่างไร ก็ไม่มีทางเปลี่ยนความเป็นพ่อลูกได้  วันดีคืนดีมีบ้าง ที่ลูกผมลงไปเล่นกับลูกของคนใช้ (จริงๆ ผมไม่มี แต่เล่าว่ามี) ไปนอนเตียงคนใช้ หรือ ไม่เล่นยิงนก เล่นผิด ทำผิดกับลูกคนใช้ เขาก็ยังเป็นลูกผมอยู่ดี เหมือนต้นไม้ ต่อให้ใส่ปุ๋ยวิเศษแค่ไหน ใส่ดินดีแค่ไหน หรือเอาดินเลวมาใส่ และไม่ใส่ปุ๋ยเลย ต้นมะม่วงทองก็จะออกเป็นมะม่วงทองอยู่เสมอ เปลี่ยนไปเป็นมังคุดไม่ได้

ตรงกันข้ามกัน ลูกคนใช้วันดีคืนดี ผมไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัด 2-3 วันก็อาจแอบมานอนที่เตียงผม และเตียงลูกผม ก็ยังไม่ใช่ลูกผมอยู่ดี หรือวันหนึ่งผมอาจบอกว่า เอ้อ มากินข้าวร่วมโต๊ะกันสิ เขาก็มานั่งกินข้าว แต่ก็ไม่ใช่ลูกผมอยู่ดี เหมือนต้นไม้ที่เป็นมังคุด ต่อให้ใส่ปุ๋ยวิเศษแค่ไหน ใส่ดินดีแค่ไหน หรือจะไม่ใส่ปุ๋ยเลย หรือเอาดินเลวมาใส่ ก็จะออกลูกเป็นมังคุดวันยังค่ำ ไม่มีทางเป็นมะม่วงไปได้เลย

ความจริงที่มีอยู่ก็คือ มันไม่สำคัญว่า ลูก จะทำอะไร หรือต้นไม้จะได้อะไร สิ่งสำคัญอยู่ที่ “เขาเป็นใคร” และ “ต้นไม้นี้เป็นต้นอะไร” มนุษย์ก็เหมือนกัน ในมุมมองของเจ้าของบ้าน (พระเจ้า) ท่านเป็นใคร ถ้าท่านเป็นลูก อาจไปทำเลอะเทอะบ้าง อาจทำความดีบ้าง ท่านก็เป็นลูกที่ดี และสมบูรณ์เสมอ ถ้าท่านไม่ได้เป็นลูก คือเป็นลูกของซาตานอยู่ ท่านทำความดีแค่ไหน ก็ไม่ใช่ลูกพระเจ้า มันไม่มีความหมาย ถ้าท่านเป็นต้นไม้แห่งควมชอบธรรม ผลไม้ที่ออกมาก็จะเป็นผลแห่งความชอบธรรมเสมอ เพราะท่านไม่สามารถออกผลอย่างอื่นได้เลย ถ้าท่านยังเป็นต้นไม้แห่งความบาป คือยังไม่ได้ไว้วางใจในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แห่งไม้กางเขน ท่านก็ยังแบกภาระบาปไว้เสมอ ผลไม้ที่ออกมาก็จะเป็นผลบาปเสมอเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะทำความดีอย่างไร จะถวายสิบลดแค่ไหน จะร้องเพลงเก่งเท่าใด จะไม่ขาดโบสถ์เลย มีสมาชิกภาพคริสตจักร หรือจะ อดอาหารอธิษฐาน 40 วันคืน ผลออกมาก็ยังเป็นผลบาปเสมอ ท่านเข้าใจไหมครับ?  ความดีของเรามันไม่มีความหมายถ้าเรายังเป็นคนบาป ความชั่วของเราก็ไม่มีความหมายถ้าเราเป็นคนชอบธรรม ท่านสามารถเข้าใจได้ไหมครับ ถ้าสิงโตกินกวาง กวางก็มองไม่เห็นอีกต่อไป เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสิงโต

ความดี ความชอบธรรมนั้นน่าหลงใหล และน่าพิศมัย อยู่ที่ว่าเราทำแล้ว เข้าใจความดีว่าอย่างไร ถ้าเข้าใจว่าความดีเป็นของฉัน ฉันทำแล้วพระเจ้าพอพระทัย จะให้พรฉัน หรือ ความดีของฉันไม่มี สิ่งประเสริฐที่ฉันทำออกมาเป็นของพระคริสต์ทั้งสิ้น โดยมีจุดเร่ิมต้นจากความรัก เมื่อเราเป็นของพระคริสต์ อยู่ในพระคริสต์ สิ่งประเสริฐที่เราทำ ก็ล้วนมาแต่ความรัก และน่ายกย่องครับ พระคัมภีร์สอนเราให้ดำเนินชีวิตหลายเรื่องที่แตกต่างจากโลก และล้วนแต่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข และทำให้ผู้อื่นเกิดความสุข

ความชั่วเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้า คนบาปทำอะไรออกมาก็ชั่ว ทำสิ่งประเสริฐก็เป็นสิ่งที่บาปอยู่ดี สิ่งใดที่ทำด้วยความไม่เชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้น ถ้าเราทำถูกต้องหมด แต่ผิดข้อเดียว เราก็บาปทั้งสิ้น ละเมิดหมดทุกข้อ มีใครทำชอบธรรมทั้งสิ้นได้บ้างครับ?   พระเยซูบอกให้เราควักตาออกเมื่อมองผู้หญิงแล้วเกิดกำหนัด ใครควักบ้างครับ?  พระเยซูกำลังสอนให้เราจนมุมต่อความดีต่างหาก เมื่อจิตใจเราเข้าใจว่า ความบาป ความชั่วคืออะไร เราก็จะรู้ว่าพระเจ้าเกลียดอะไร พระเจ้าเกลียดความบาป ฉะนั้น ถ้าท่านยังมีความบาปอยู่ และยังไม่ได้วางใจในการงานที่เสร็จสิ้นบนไม้กางเขน ท่านก็ยังอยู่ในบาป การกระทำใดๆของท่านที่ดี และการกระทำใดที่ชั่ว ก็เป็นการกระทำที่บาปชั่วหมด เพราะมันออกมาจากคนที่ยังไม่เชื่อ ยังเป็นคนบาป

เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมทางความเชื่อ เราเชื่อในไม้กางเขนเป็นเหตุให้สิ้นสุดความบาป เราก็เป็นคนชอบธรรมตามที่เราเชื่อนั้น เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้ว สิ่งดีต่างๆที่พระคัมภีร์สอนเรา เราปฏิบัติตามมันก็จะยิ่งส่งเสริมอำนวยพรชีวิตของเราให้ยิ่งดีเลิศขึ้นไปอีก เพราะเป็นผลแห่งความชอบธรรม เป็นผลไม้แห่งความดี

ตรรกะของโลกมีว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรรกะของพระเจ้าคือ ท่านเชื่อท่านเป็นคนชอบธรรม ทำดีหรือชั่วก็ชอบธรรม ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ยังเป็นคนบาป สกปรกอยู่เสมอ ทำดีหรือชั่ว ก็บาปหมด ชั่วหมด

วันนี้ สิ่งที่เราต้องจบกับชีวิตของเราก็คือ เราได้ไว้วางใจในการงานที่เสร็จสิ้นของพระเยซูแล้วหรือยัง?  พระเยซูล้างเราให้หมดทุกข์บาป ปิดบัญชีบาปของเราหมดสิ้นนิรันดร์ หรือยัง?  ถ้าจบแล้ว ทำไมยังมีความผิดบาป รู้สึกผิดบาป อยู่ในใจของเรา และรอวันสารภาพบาปในวันอาทิตย์อยู่?  ถ้ามีอยู่ก็แปลว่ายังไม่จบ หนี้ยังใช้ไม่หมด บาปยังทำลายไม่สิ้นไปจากชีวิตของท่าน เลือดยังนองพื้นที่ใต้กางเขนอยู่ พระเยซูยังไม่เป็นจุดสิ้นสุดแห่งความบาปชั่วในใจ ท่านยังลบไปจากใจไม่ได้ ก็แปลว่า ความเชื่อของท่านยังไม่มี!

เราต้องวางใจสามอย่าง:

1. ฉันวางใจในไม้กางเขนให้เป็นที่สิ้นสุดแห่งความบาปของฉัน

2. ฉันวางใจในการเป็นขึ้นมาเพื่อให้ฉันเป็นขึ้นมาแล้วจากความตายในความบาป

3. และฉันไม่มีวันตายและแยกจากพระเจ้าได้อีกได้อีกเนื่องจากตัวการสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันตายได้คือบาป และบาปได้สิ้นสุดไปแล้วตามข้อที่ 1

ชีวิตที่ฉันได้จึงเป็นชีวิตนิรันดร์จริงๆ ตามที่พระเยซูได้สัญญาไว้ ว่าฉันจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

กาลาเทีย 3:8-29 เขียนว่าอย่างนี้ครับ

และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า ชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า

Galatians 3:9: เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ

Galatians 3:22: แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก

Galatians 3:23: ก่อนที่ความเชื่อมานั้น เราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏ

Galatians 3:24: เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

Galatians 3:25: แต่บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้ว เราจึงมิได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้ว

Galatians 3:26: เพราะว่า ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ

Galatians 3:27: เพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์

Galatians 3:28: จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระยซูคริสต์

Galatians 3:29: และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา

นี่แหละพระเจ้าจึงว่า เมื่อท่านเชื่อก็ได้รับสิทธิ์เป็นบุตรพระเจ้า เมื่อเป็นบุตรพระเจ้า ก็ไม่ได้เป็นบุตรคนใช้อีกต่อไป และเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา

Leave a Reply